Điều Khoản và Quy Định khi sử dụng Blog vietnamfineart.com.vn  . Đây là những quy định bắt buộc bạn phải đọc và thực hiện khi truy cập vào Blog này. Từ quá trình tham khảo nội dung, đăng ký tài khoản, hoạt động, bình luận …. Yêu cầu các bạn thực hiện đúng những quy định và nội quy đã được đưa ra.

Điều khoản chung

Để truy cập và sử dụng Blog vietnamfineart.com.vn , các bạn phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại thỏa thuận này.

Khi truy cập, sử dụng Blog vietnamfineart.com.vn bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi, thiết bị kết nối Internet). Thì các bạn cũng phải tuân theo Điều khoản và Quy định này.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của mọi người, Blog vietnamfineart.com.vn không ngừng hoàn thiện và phát triển. Vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước. Blog vietnamfineart.com.vn sẽ công bố rõ trên Website, Blog về những thay đổi, bổ sung đó.

I. Quy định bình luận tại Blog

wikihayvn.com  thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn sử dụng theo chủ đề. Các bạn tham khảo nội dung trên Blog nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi cần giải đáp. Các bạn hãy để lại bình luận trong các bài viết liên quan.

Thực hiện bình luận tại Blog, các bạn vui lòng thực hiện các quy định dưới đây:

  1. Nghiêm cấm bình luận để lại Thông tin liên hệ, địa chỉ, số điện thoại, facebook, zalo, skype, viber, email, website … các kiểu trong mọi trường hợp.
  2. Không được nói tục nói bậy, không lấy avatar dung tục mát mẻ.
  3. Không nên mở nhiều bình luận Level 1. Các comment cám ơn hoặc các vấn đề liên quan đến người chủ đề đã mở thì trả lời vào bình luận đó. Không nên mở các Bình Luận mới gây loãng khu vực bình luận trong bài viết.

II. Nội dung nghiêm cấm

1. Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên Blog vietnamfineart.com.vn nhằm mục đích:

  • Chống lại Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;
  • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
  • Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.

2. Nghiêm cấm thành viên lợi dụng việc sử dụng Blog vietnamfineart.com.vn  nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào.

3. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.

4. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh, thương hiệu Logo của Blog vietnamfineart.com.vn để sử dụng cho các mục đích thương mại hoặc phi thương mại.

III. Hiệu lực của điều khoản và quy định

1. Các điều khoản quy định tại Thỏa Thuận này được quy định trên Blog có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước. Blog vietnamfineart.com.vn  sẽ công bố rõ trên Website, Blog – Tin tức về những thay đổi, bổ sung đó.

2. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ này xung đột với các quy định khác. Điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.