E-mail        Print        Font-size  
 • MỸ THUẬT SÀI GÒN - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  LỜI ĐẦU SÁCH

  Để nhìn lại quá trình phát triển của Mỹ thuật Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh từ đầu thế kỷ XX đến nay, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã phối hợp với Hội Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị - Hội thảo "Mỹ thuật Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh lần thứ I năm 2013 tại Tp. Hồ Chí Minh. Trên cơ sở các bài viết cho Hội thảo và các bài viết khác về Mỹ thuật Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh, Hội Mỹ thuật Việt Nam ra cuốn sách Mỹ thuật Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh.

  Cuốn sách "Mỹ thuật Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh " có nội dung chia làm ba phần:

  Phần thứ nhất: Các bài tham luận tại Hội thảo Mỹ thuật Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh lần thứ nhất.

  Phần thứ hai: Nghệ sĩ tạo hình quê Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh được tặng Giải thưởng Nhà Nước về Văn học Nghệ thuật

  Phần thứ ba: Danh sách Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam đang sinh hoạt tại các Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh và các Hội viên đã mất. Tư liệu.

  Cuốn sách Mỹ thuật Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh do hoạ sĩ Trần Khánh Chương - chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam chủ biên và viết nhiều bài về Mỹ thuật, giới thiệu tác giả và tác phẩm của các nghệ sĩ tạo hình Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh.

  Sau cuốn sách Mỹ thuật Bắc miền Trung, Mỹ thuật Đồng bằng sông Cửu Long, Mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên, cuốn sách Mỹ thuật Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh là cuốn sách thứ tư nghiên cứu chuyên sâu về Mỹ thuật khu vực. Cuốn sách góp phần hình thành một bộ sách về Mỹ thuật các khu vực trong cả nước, nhằm cung cấp thêm những tài liệu cho những nghệ sĩ tạo hình và những người yêu mến Mỹ thuật cận hiện đại Việt Nam.

  Nhà xuất bản Mỹ thuật trân trọng giới thiệu.

  NXB MỸ THUẬT

Share:         LinkHay.com