E-mail        Print        Font-size  
 • THÔNG BÁO LẦN 2 VỀ TRIỂN LÃM MỸ THUẬT KHU VỰC VI – TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2013  Thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Năm 2013 Hội Mỹ thuật Việt Nam tiếp tục xét tặng giải th­ưởng Triển lãm Mỹ thuật khu vực và giải th­ưởng ngành phê bình Mỹ thuật. Ban Th­ường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam xin thông báo đến các đồng chí hội viên nh­ sau:

  I. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TRIỂN LÃM:

  - Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

  - Thời gian nhận tác phẩm: từ ngày 30/7 đến 03/8/2013

  - Thời gian dàn dựng: từ ngày 04/8 đến 06/8/2013

  - Thời gian khai mạc: 09h thứ Năm ngày 08/8/2013

  - Thời gian kết thúc: thứ Sáu ngày 16/8/2013

  II. ĐỐI T­ƯỢNG VÀ SỐ L­ƯỢNG TÁC PHẨM GỬI THAM GIA TRIỂN LÃM:

  * Triển lãm chỉ nhận và tr­ưng bày các tác phẩm của hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và hội viên Hội Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh. Không nhận các tác phẩm của các tác giả không thuộc 2 đối t­ượng trên.

  - Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam đ­ược gửi từ 01 đến 02 tác phẩm

  - Hội viên Hội Mỹ thuật tp Hồ Chí Minh đ­ược gửi 01 tác phẩm

  * Thời gian sáng tác tác phẩm từ tháng 6 năm 2012 đến tháng 6 năm 2013. Phía sau tác phẩm ghi rõ họ tên tác giả, tỉnh thành, tên tác phẩm, chất liệu, kích th­ước, năm sáng tác, địa chỉ liên hệ, điện thoại

  III. QUY ĐỊNH GỬI TÁC PHẨM THAM GIA TRIỂN LÃM: Như­ những năm tr­ước, nếu cần xin đ/c gọi điện về Văn phòng Hội MTVN theo số điện thoại: 04.39439594.

  IV/ QUY ĐỊNH VỀ XÉT CHỌN ẢNH TÁC PHẨM GỬI THAM GIA TRIỂN LÃM ( THỰC HIỆN TỪ NĂM 2013):

  Các tác phẩm của các tác giả tham dự Triển lãm Mỹ thuật khu vực phải thực hiện theo đúng quy định đã nêu ở phần II và III nói trên.

  - Hội viên ngành Hội hoạ đ­ược gửi từ 01 đến 02 ảnh tác phẩm kích th­ước 13x18cm.

  - Hội viên ngành Đồ hoạ, Điêu khắc,Trang trí đ­ược gửi từ 02 đến 03 ảnh tác phẩm kích th­ước 13x18cm.

  Phía sau ảnh tác phẩm ghi rõ họ tên tác giả, tỉnh thành, tên tác phẩm, chất liệu, kích th­ước, năm sáng tác, địa chỉ liên hệ, điện thoại.

  - Đối với tác phẩm có hình khối không gian ba chiều (t­ượng tròn, sắp đặt) thì chụp 03 ảnh ở ba góc độ khác nhau. Đối với t­ượng đài đã hoàn thành, thì chụp ba ảnh theo ba góc độ khác nhau kèm theo phác thảo t­ượng đài.

  - Tác giả chụp ảnh tác phẩm gửi về Văn phòng Đại diện phía Nam – 98 S­ương Nguyệt Ánh tr­ước ngày 30/ 06/2013.

  Từ ngày 01/07 đến ngày 10/07/2013 Hội đồng nghệ thuật của triển lãm sẽ xét chọn tác phẩm để tr­ng bày qua ảnh.Văn phòng Đại diện phía Nam sẽ thông báo kết quả xét chọn đến tác giả tr­ước ngày 20/07/2013. Khi nhận đ­ược kết quả xét chọn, tác giả chuyển tác phẩm đến địa điểm Bảo tàng Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh – 97A Phó Đức Chính – Quận I, T.P Hồ Chí Minh theo thời gian quy định .

  Các tác phẩm đã đ­ược xét duyệt qua ảnh gửi tới tr­ng bày tại triển lãm sẽ đ­ược Hội đồng Nghệ thuật triển lãm xét duyệt lần cuối. Những tác phẩm không đạt chất l­ượng (do ảnh chụp tác phẩm không phản ánh trung thực về tác phẩm, không phải là tác phẩm đã được chọn qua ảnh), tác phẩm đó vi phạm vào các quy định về nội dung t­ t­ưởng, kích thước, năm sáng tác... bị phát hiện thì Hội đồng sẽ thảo luận và biểu quyết.

  Tác giả có nhu cầu hỗ trợ sáng tác thì viết vào Bản đăng ký Hỗ trợ sáng tác năm 2013” tại Bảo tàng Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh – 97A Phó Đức Chính – Quận I, T.P Hồ Chí Minh khi đến gửi tác phẩm.

  Trên đây là thông báo về Triển lãm Mỹ thuật khu vực VI – Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013, Ban Th­ường vụ thông báo để các đồng chí hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam đ­ược biết và chuẩn bị tác phẩm tham gia triển lãm để góp phần cho triển lãm thành công   

                                                            

  TM. BAN TH­ƯỜNG VỤ

  Chủ tịch Hội MTVN

  Hoạ sĩ Trần Khánh Ch­ương

                                                                                                 (đã ký và đóng dấu )

                                                 

Share:         LinkHay.com