LỄ TỔNG KẾT TRẠI SÁNG TÁC MỸ THUẬT VÀ KHAI MẠC TRIỂN LÃM VỀ ĐỀ TÀI "VÌ AN NINH TỔ QUỐC VÀ BÌNH YÊN CUỘC SỐNG" (22/10/2014)

Sáng ngày 22/10/2014, tại nhà triển lãm 16 Ngô Quyền Hà Nội đã diễn ra Lễ tổng kết và Khai mạc triển lãm các tác phẩm của các họa sĩ tham gia trại sáng tác mỹ thuật về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và...