TRIỂN LÃM MỸ THUẬT KHU VỰC III – TÂY BẮC VIỆT BẮC LẦN THỨ 19 NĂM 2014 (27/08/2014)

Tại Nhà Văn hóa tỉnh Bắc Kạn, chiều ngày 26/8, đã diễn ra khai mạc triển lãm Mỹ thuật Khu vực III Tây Bắc -Việt Bắc lần thứ 19 năm 2014. Triển lãm với sự tham gia của 14 tỉnh vùng Tây Bắc...