[ In tin ] [ Trở về ]
THÔNG BÁO THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG (LOGO) TỈNH BẮC GIANG
 (Thứ Ba, 09/10/2012 - 2:48 PM)
Ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Bắc Giang thông báo thể lệ cuộc thi sáng tác biểu ưng (logo) tỉnh Bắc Giang năm 2013.

THÔNG BÁO

Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Bắc GiangBan tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Bắc Giang thông báo thể lệ cuộc thi sáng tác biểu ưng (logo) tỉnh Bắc Giang, như sau:I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA- Nhằm mục đích chọn mẫu biểu ưng (logo) tỉnh Bắc Giang để sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, công tác đối nội, đối ngoại của tỉnh.- Góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị về lịch sử - văn hóa của tỉnh Bắc Giang là vùng đất "ngàn năm văn hiến" vùng đất phên dậu, điểm chuyển tiếp miền biển viễn với kinh đô Thăng Long trong suốt tiến trình lịch sử đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc; khơi dậy lòng tự hào, truyền thống yêu quê hương đất nước, thi đua thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên quê hương Bắc Giang.- Biểu trưng (logo) tỉnh Bắc Giang góp phần giới thiệu, quảng bá với du khách trong và ngoài nước về tiềm năng du lịch của tỉnh, kêu gọi đầu tư, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh.II. NỘI DUNG, CHỦ ĐỀ VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI1. Nội dung, chủ đề

Logo có thể lựa chọn một trong các chủ đề sau:a) Truyền thống lịch sử - văn hóa:Thông qua hình tượng nghệ thuật, biểu trưng (logo) có tầm khái quát những giá trị tiêu biểu, của đất và người Bắc Giang trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Biểu ưng vùng đất và con người Bắc Giang được kết tinh qua các thuần phong mỹ tục, tinh thần thượng võ, hào hiệp, bất khuất, cần cù chịu khó, đoàn kết, thông minh, khéo léo, nhân ái nhân văn. Ngoài ra, tinh hoa đất và người Bắc Giang còn lắng đọng lại qua các di tích lịch sử văn hóa, danh thắng, sản vật đặc rưng của quê hương Bắc Giang.

b) Chủ đề tự do:

Biểu trưng phải thể hiện nét đặc thù riêng của tỉnh Bắc Giang, gắn với lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh, được đông đảo công chúng nhận biết.2. Đối tượng dự thiTất cả công dân Việt Nam trên mọi miền đất nước và kiểu bào Việt Nam ở nước ngoài.3. Đối tượng không được dự thi- Thành viên Ban tổ chức;- Thành viên Giám khảo.

III. TÁC PHẨM DỰ THI1. Hình ảnh và bố cục trang trọng, hài hòa có tính mỹ thuật và khái quát cao, rõ nét, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhận biết và thuận tiện trong.việc sử dụng trên mọi chất liệu, phóng to, thu nhỏ vẫn đảm bảo chất lượng nghệ thuật.

2. Tác phẩm dự thi dưới dạng đồ họa, đúng sắc độ thực, được thể hiện trên giấy trắng dày, cứng, khổ A4 (21cm x 29,7cm), mẫu có chiều rộng nhất là 15cm (đặt giữa khổ giấy), màu sắc phù hợp (không quá 4 màu). Phía dưới mẫu lớn góc bên phải tờ giấy là mẫu được thu nhỏ (đen trắng), có chiều rộng nhất 3cm.3. Mặt trước của tác phẩm dự thi không được ký tên vả không được sử dụng bất kỳ ký hiệu nào. Mặt sau, góc phải, phía dưới ghi một mã gồm 5 ký tự gồm (chữ hoặc số) do người dự thi tự chọn. Mỗi tác phẩm dự thi phải gửi theo một bản thuyết minh ngăn gọn, súc tích. Một phong bì nhỏ, bên trong có phiếu dự thi ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại và mã số (đã ghi sau tác phẩm dự thi); mặt ngoài phong bì chỉ ghi mã số tác phẩm dự thi. Ban tổ chức cuộc thi có trách nhiệm đánh mã số riêng cho từng tác phẩm, bảo mật và chỉ mở phong bì sau khi chấm xong vòng sơ khảo để thông báo cho tác giả chỉnh sửa tác phẩm trước khi trưng cầu ý kiến công chúng.4. Số lượng tác phẩm dự thi không hạn chế, một tác giả có thể sáng tác nhiều mẫu dự thi, nhưng mỗi mẫu phải có mã số tự chọn riêng, bài thuyết minh ý tưởng riêng và cùng để trong phong bì lớn.5. Biểu trưng (logo) tỉnh Bắc Giang không được giống hoặc tương tự với bất kỳ loại biểu trưng nào khác.6. Tác giả dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi của mình theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện có vi phạm bản quyền tác giả sau khi đã công bố giải thưởng , Ban tổ chức cuộc thi sẽ hủy bỏ kết quả xếp loại và thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm đó, đồng thời không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm.7. Tác phẩm được chọn làm biểu trưng (logo) tỉnh Bắc Giang được đưa vào sử đụng, tác giả được nhận giải thưởng, bản quyền tác phẩm thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. Các tác phẩm dự thi không được xét chọn, Ban tổ chức không trả lại cho tác giả.8. Ban tổ chức cuộc thi chỉ nhận tác phẩm dự thi hợp lệ gồm:- Mẫu tác phẩm.

- Bản thuyết minh ý tưởng.Một phong bì nhỏ, bên trong có phiếu dự thi ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại và mã số tác phẩm dự trữ.

Tất cả bỏ vào phong bì lớn, bên ngoài ghi rõ "Tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Bắc Giang".9. Tác giả gửi tác phẩm dự thi đồng nghĩa với việc chấp nhận thể lệ của cuộc thi.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỀM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI1. Thời gian tổ chức Cuộc thi:- Thời gian phát động cuộc thi: Từ ngày ra Thông báo này đến hết ngày 28/02/2013.- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Chậm nhất là ngày 28/02/2013 (đối với những tác phẩm gửi qua đường bưu điện, sẽ lấy ngày trên dấu bưu điện để tính ngày nộp tác phẩm dự thi) .- Thời gian xét chọn, chấm giải: Chia làm 02 vòng xét chọn:

+ Vòng sơ khảo (từ ngày 01/03/2013 đến ngày 26/03/2013): chọn 05 mẫu biểu trưng (logo đạt chất lượng nhất để xét tiếp vòng chung khảo.Ban tổ chức cuộc thi thông báo cho các tác giả có tác phẩm lọt vào vòng chung khảo để chính sửa trong 4 ngày (từ ngày 26/03/2013 và gửi lại cho Ban tổ chức cuộc thi trước ngày 31/4/2013).

+ Vòng chung khảo (kết thúc vào ngày 26/4/2013): Xét chọn các mẫu chính thức để trao giải nhất, giải nhì, giải ba và khuyến khích.- Công bố kết quả và trao giải thưởng: Vào ngày 19/5/2013 (ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh)2. Địa điển nhận tác phẩm dự thi:Phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.- Địa chỉ: số' 74, đường Nguyễn Thị Lưu, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 02403.555.768; 02403.541.267V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG1. Vòng sơ khảo: Ban Giám khảo Cuộc thi chọn 05 tác phẩm để trưng cầu ý kiến công chúng.2. Vòng chung khảo: Sau khi trưng cầu ý kiến công chúng, Ban Giám khảo Cuộc thi chấm chọn, gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 019 giải ba và 02 giải khuyến khích. Tác phẩm đạt giải nhất sẽ được sử dụng làm biểu trưng (logo) của tỉnh- 01 giải nhất: 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) kèm theo Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh.- 01 giải nhì: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) kèm thẹo Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.- 01 giải ba: 10.000.000đ (Mười triệu đồng) kèm theo Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.- 02 giải khuyến khích: 5.000.000đ/ 01 giải (Năm triệu đồng/giải) kèm theo Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.VI. BAN GIÁM KHẢOBan Giám khảo cuộc thi do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang quyết định thành lập, thành phần gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh và các nhà chuyên môn có kinh nghiệm va uy tín nghề nghiệp của Trung ương và của tỉnh.Ban tổ chức cuộc thi rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả trong và ngoài tỉnh.TM.BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

Giám đốc Sở VHTTDL
Nguyễn Thế Chính