[ In tin ] [ Trở về ]
TRIỂN LÃM TRANH CỔ ĐỘNG VỀ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG
 (Thứ Hai, 25/07/2011 - 8:45 AM)

từ ngày 30/6 đến ngày 07/07/2011 tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền.

Theo kế hoạch thực hiện chương trình hoạt động năm 2011 của HMTVN phối hợp với Chi hội Đồ họa HMTVN tổ chức. Đây là những tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động sáng tác tranh, tượng, tranh cổ động về biển đảo quê hương năm 2010 với các nội dung: vẻ đẹp của thiên nhiên và con người vùng biển, đảo; những thành tựu phát triển kinh tế biển trong thời kỳ đổi mới; bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái biển; giữ gìn trật tự an ninh trên biển; tinh thần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Triển lãm lần này giới thiệu 60 tác phẩm trong tổng số 214 tranh cổ động của các họa sĩ Hà Nội, Ninh Bình, Tp.HCM, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Vĩnh Long… Ngoài một số tranh cổ động đã được trưng bày trong triển lãm tranh, tượng, tranh cổ động trong triển lãm Vì biển đảo quê hương năm 2010, triển lãm giới thiệu nhiều tranh cổ động mới chưa được trưng bày trong triển lãm trước.

Triển lãm tranh cổ động Vì biển đảo quê hương nhằm nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, vẻ đẹp của biển đảo và những thành tựu phát triển kinh tế vùng biển đảo, ý thức giữ gìn bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trong mỗi người dân Việt nam ở trong nước và ngoài nước thông qua các tác phẩm tranh cổ động có nội dung tư tưởng và có giá trị nghệ thuật về thiên nhiên và con người vùng biển đảo Tổ quốc.
P.V