E-mail        Print        Font-size  
 • Giải thưởng Mỹ thuật Khu vực I Hà Nội ngành Hội họa năm 2017


  Từ ngày 25/8 đến ngày 5/9/2017, tại nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội đã diễn ra triển lãm Mỹ thuật khu vực I - Hà Nội chuyên ngành Hội họa lần thứ 22 năm 2017.Triển lãm trưng bày 113 tác phẩm của 112 tác giả là hội viên HMTVN.

  Hội đồng nghệ thuật đã xét chọn và quyết định tặng 15 Giải thưởng bao gồm: Không có giải A, 02 Giải B, 03 Giải C và 10 Giải Khuyến khích. Giải B: Nắng chiều của Đặng Xuân Hiệp (Hà Nội) (sau đó được lên thành Giải Ba của Giải thưởng HMTVN); Thôn mây của Trần Tiến Thành (Hà Nội). Giải C: Qua rừng Săng lẻ của Nguyễn Thế Hữu (Hà Nội); Ngày thường của Mai Xuân Oanh (Hà Nội); Mơ bay của Hoàng Hữu Vân (Hà Nội). Giải Khuyến khích: Mưa phi trường của Trần Quang Thái (Hà Nội); Những con đường thành phố của Ngân Chài (Hà Nội); Trong công viên của Nguyễn Bình Minh (Hà Nội); Xuân nhạt của Nguyễn Quốc Huy (Hà Nội); Viên mãn của Trần Quang Hải (Hà Nội); Sau mùa gặt của Lê Kim Mỹ (Hà Nội); Ngôi nhà của Trương Đình Hào; Mắt biển của Nguyễn Thái Thăng; Làng bè 2 của Lê Trần Hậu Anh và Nắng vùng cao của Nguyễn Phúc Lợi.

  Các tác phẩm được giải thưởng:  TRẦN TIẾN THÀNH (Hà Nội) - Thôn mây. 2016. Sơn mài. 90x120cm.
  Giải B Khu vực I - Hà Nội 2017

  HOÀNG HỮU VÂN (Hà Nội) - Mơ bay. 2017. Sơn mài. 120x200cm.
  Giải C Khu vực I - Hà Nội 2017

  MAI XUÂN OANH (Hà Nội) - Ngày thường. 2017. Sơn dầu. 150x150cm.
  Giải C Khu vực I - Hà Nội 2017  NGUYỄN THẾ HỮU (Hà Nội) - Qua rừng Săng Lẻ. 2017. Sơn dầu. 150x150cm.
  Giải C Khu vực I - Hà Nội 2017


  LÊ KIM MỸ (Hà Nội) - Sau mùa gặt. 2017. Lụa. 60x80cm.
  Giải Khuyến khích Khu vực I - Hà Nội 2017


  LÊ TRẦN HẬU ANH (Hà Nội) - Làng bè 2. 2017. Sơn dầu. 80x110cm.
  Giải Khuyến khích Khu vực I - Hà Nội 2017


  NGÂN CHÀI (Hà Nội) - Những con đường thành phố. 2017. Sơn dầu. 160x135cm.
  Giải Khuyến khích Khu vực I - Hà Nội 2017


  NGUYỄN BÌNH MINH (Hà Nội) -
  Trong công viên
  2017. Sơn dầu. 100x120cm. Giải Khuyến khích Khu vực I - Hà Nội 2017


  NGUYỄN PHÚC LỢI (Hà Nội) - Nắng vùng cao. 2017. Sơn mài. 100x160cm.
  Giải Khuyến khích Khu vực I - Hà Nội 2017


  NGUYỄN QUỐC HUY (Hà Nội) - Xuân nhạt. 2017. Sơn mài. 120x180cm.
  Giải Khuyến khích Khu vực I - Hà Nội 2017


  NGUYỄN THÁI THĂNG (Hà Nội) - Mắt biển. 2017. Sơn dầu. 150x200cm.
  Giải Khuyến khích Khu vực I - Hà Nội 2017

  TRẦN QUANG THÁI (Hà Nội) - Mưa phi trường. 2017. Sơn dầu. 130x150cm.
  Giải Khuyến khích Khu vực I - Hà Nội 2017  TRẦN QUANG HẢI (Hà Nội) - Viên mãn. 2017. Sơn mài. 180x180cm.
  Giải Khuyến khích Khu vực I - Hà Nội 2017

  TRƯƠNG ĐÌNH HÀO (Hà Nội) - Ngôi nhà. 2017. Sơn dầu. 120x90cm.
  Giải Khuyến khích Khu vực I - Hà Nội 2017

   

Share:         LinkHay.com